Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/140

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
123
Wassika lihhast.

siis ta saab parremat Kollöri. Lasse nüüd keeta, kunni se jääb tummiks, ja Rossinad kaunist paisuwad ülles. Leika pissikessed saia würwlid, prae neid pruunkoldseks woi sees, kori Mandlid ka ja löhhu neid pooleks löhki. Kui pea ning jallad on keedetud, siis wotta neid ülles, ja harri neid sedda wisi: Wotta pea-lae lahti, wotta se ajo seest wälja, harri puhtaks, ja röhhu se ajo katki; tomma se walge nahk suu seest ärra, wotta se keel wälja, ja nahk temma peält ärra, ja leika sedda katki; wotta keik kaela soned ärra; leika need jallad pooleks löhki, ja panne pärrast keik ühtlase solatse wee sisse, et se jälle sojaks saab. Panne sedda siis waagna peäle, et se wessi hästi peält ärrajookseb, ja hoia sedda sojalt. Tösta ühhe panno woiga tullele, panne se ajo Pipra, ning solaga senna sisse, peksa sedda hästi, ja kui pallawaks jääb, siis on se walmis; hoia agga, et se mitte ei saa keema, sest siis lähhäb temma tangusseks. Kui sa annad ülles, siis panne se pea kesk waagna sisse, need jallad agga ümberringi. Panne se ajo pea-lae kohta, ning se keel pitkuti ninna peäle. Panne need Mandlid ja need praetud saia würwlid Soosti sisse, ja walla se Soost ülleültse peäle, siis on se roog walmis. Kui Wrikassee wassika-peast tahhetakse, siis sünnib sedda ka tehha, agga siis ei pea sedda ennam keetma, waid et karwad agga peält ärra tullewad; wotta siis keik lihha kondide ümbert ärra, ja leika sedda pissikessiks tükkiks, ja keeda sedda siis seddasamma wisi, kui Wrikassee kanna ehk talle lihhast keedetakse. Agga se ajo saab siis issiärranis ühhe teise talriko peäle pandud.

155. Was-