Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/150

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
133
lamba lihhast.

pruunkoldseks lähtwad. Kui sa annad ülles, siis panne Petersilli-lehte, mis woi sees on praetud, waagna äre ümber. Seddasamma wisi woib ka wassika jalgo walmistada.


167. Wüllitud lamba keled. (Gefüllte Schaafszungen.)

Kui lamba pead on puhtaks harritud, siis wotta keeled seest wälja, kaapi se walge nahk peält ärra, keeda neid nattokesse wee sees öiete tümmaks, sola, Meirami, Timiani, ning Loorbäri lehtega. Kui need on keedetud, siis leika neid pitkuti pooleks, ommeti nenda, et nemmad kele-kannast ühte kinni jäwad. Määri siis üks hea lihha-Warms selle ühhe poole peäle, ja panne se teine pool senna peäle, et kelel temma omma tehti ja näggo jääb. Kasta neid siis wispeldud munnade sisse, ja pärrast wereta neid riwi-leiwa sees ümber, mis nisso jahhoga pooleks on ärraseggatud. Panne siis pekki wilokaid ühhe Taarti panno pohja, ja need keled nende wilokatte peäle. Walla nattoke lihha-suppi panno pohja, ja lasse neid pitkamissi küpseda, tullega kane peäl ning panno all. Neid sünnib ka ahjus küpsetada, siis agga peab se pann ilma jallata ollema, et nemmad wägga körges ei seisa, ning ärra ei pölle. Te senna jure üks Soost pruun Kuliist, selle sisse woib nattoke Asja ehk uritsid ning würwliks leigatud kinki panna. Kui saab üllesantud, siis walla essite se Soost waagna sisse, ja seäa siis need keled peäle, agga pekki wilokad woetakse ärra.

168. Lam-
J 3