Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/151

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
134
Road


168. Lamba keled teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Kui lamba pead puhtaks harritakse, siis wotta keled seest wälja, kaapi puhtaks, ja keeda neid wee sees nattokesse jodawa wina, Timiani, Passilika, Roosmarini, Pipra, Ingwäri, ning solaga. Kui need tümmaks lähtwad, siis wotta ülles, lasse külmaks jäda, ja leika neid pitkuti kolmeks ossaks, panne ühhe kastrulli sisse, ja lasse neid nattoke läbbi keeta woi, nattokesse penikesseks hakkitud sibbula, Petersilli-lehte, nattokesse Muskatplomi, ja riwi-leiwaga. Walla pärrast nattoke lihha-suppi peäle, ja lasse kanega tassa keeta. Kui saab üllesantud, siis te sedda tummiks monne munna-koldse, Sitroni Sahwti, nattokesse Sukro, ja solaga.


169. Kopso Moos. (Lungmoos.)

Kui need kopsud wee sees on liggunud, ja keik werri seest hästi wälja tommatud, siis keeda neid ue wee sees ülles, ja wotta hästi wahto peält ärra. Kui need ni tümmaks jäwad, et neid sörmega woib kergeste läbbi ajada, siis wotta ülles, harri hästi puhtaks, hakki öiete penikesseks nattokesse sibbula, ning Petersilli-lehtega, ja siis panne neid nattokesse woiga paja sisse. Lasse nattoke läbbi keeta, liguta agga hästi ümber, et need mitte ei körwe kinni. Walla siis ni paljo sedda suppi mis sees neid essite keedeti, kui sa arwad tarwis ollewad. Agga kurna sedda essite sojalt Turslagi läbbi. Lasse siis keeta riwi-leiwa,

Pipra,