Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/153

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
136
Road

mis sa olled ärrasegganud, suuremad ja wähhemad Murklid teggema. Pista ühhe pilpokesse, ehk sullega pissikest auko senna samma kohta, kus Murklidelgi, kui naad warre otsas kaswawad, auk on. Walla sullatud woid ühhe pankoki panno sisse, ja kui se keeb ülles, siis panne need tehtud Murklid senna sisse küpsema. Neidsinnatsid Murklid sünnib keiksugguste Ragu peäle prukida. Neid woib ka issi roaks tehha, kui üks hea pruun Soost nende peäle tehhakse; ja kui need woi sees on küpsetud, siis peab neid Soosti sisse pannema nattoke enne, kui neid üllesantakse.


172. Kuida lamba- ehk talle lihha peab walmistadama et ta maitseb kui hirwe praad. (Das Schaaf- oder Lammfleisch zuzubereiten, daß es als Hirschbraten schmeckt.)

Raiu se lamba- ehk talle praad, seddasamma wisi kui hirwe praadki raiutakse, agga wotta nerud ja keik kondid lihha seest wälja, ja piili tedda pilpattega illusaste ülles, et ta omma endist tehti ja näggo saab. Lasse sedda siis 6 ehk 8 päwa Ädika sees seista, agga se Ädikas ei pea mitte wägga kibbe ollema, ennam Ädikast ei pea ka mitte peäle wallatama, waid et temma ülle poole praadi käib, sest se praad peab iggapäw ümber pöördud sama; ripputa ka nattoke röhhutud kaddaka-marjo ning Loorbäri-lehti senna peäle. Kui nüüd sest tahhetakse süa, siis lopputa sedda hästi külma weega, kasta pärrast keewa wee sisse, ja wotta keik se öhhuke nahk peält ärra, agga hoia

et