Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/167

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
150
Road sea ja

need essimest korda said solatud. Wotta neid pärrast prässi alt ärra, ja ripputa neid ülles pööningi peäle, seäl kus tuul hästi läbbi käib, agga hoia, et päike ei sa mitte nende peäle paistma. Lasse neid kewwadeni seäl rippuda, wotta siis seält ärra, ja ripputa neid ühte tuppa ehk kambri ülles, kus nattoke köötakse; agga tulle paistus ei pea mitte nende peäle sama. Lasse neid 14 päwa seäl olla, ja wi neid pärrast aita ehk keldri. Needsinnatsed kinkid ei sünni mitte ni kaua hoida, kui need mis suitsetud, sest se pekk lähhäb koldseks ja sandiks.


191. Sea pea sool-wee sees. (Schweinskopf im Salzwasser.)

Kui harjad ja karwad sea peält on ärrawoetud, ja pea otsast ärraleigatud, siis lasse se pea 2 ehk 3 tundi wee sees seista; kapi pärrast su ning körwad hästi puhtaks, ja kapides kasta sedda saggedast wee sisse, ja pesse wahhelt, hoia agga, et sa nahha sisse hawo ei leika. Saab se nüüd sedda wisi puhtaks tehtud, siis löhhu se pea löhki, wotta se keel ning aio seest wälja, pesse sedda werd hästi ärra, ja panne jälle ühheks ööks wee sisse. Panne sedda pärrast külma weega ühhe tinnatud riista ehk raud paja sisse, ja kui hakkab keema, siis wotta wahto peält ärra. Saab se nüüd keedetud, siis wotta ülles, panne warsi külma wee sisse, lasse seäl sees olla, kunni se jääb öiete külmaks, ja harri siis igga pool hästi puhtaks, ning panne neid ühhe linnase rättiko peäle. Keeda siis kanget sool-wet ülles, wotta wahto peält ärra, ja lasse sedda ülle öö seista. Kui se wegga kange

olleks,