Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/168

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
151
pörsa lihhast.

olleks, siis walla nattoke ülles keedetud wet, mis jo külmaks jänud, senna sekka, agga mitte ennam, kui ni paljo, et üks wärske munna seäl peäl woib ujuda. Panne pärrast need pea-pooled ühhe puhta pütti sisse, ning walla sedda soolwet peäle, et se ülle käib. Need jallad woib ka ühtlase peaga puhtaks harrida, agga kui sa neid paja sisse panned keema, siis leika mollemilt poolt riipsud pikketi nahha sisse, ja kui need on keedetud, siis harri neid nenda sammoti kui sedda peadgi; löhhu neid löhki, ja panne neid sool-wee sisse.


192. Präss-sült sea peast. (Präßsülz vom Schweinskopf.)

Kui se pea sedda samma wisi saab puhtaks harritud ning keedetud, kui praego enne sai ööldud, siis walla seddasamma suppi, misga se pea keedeti, ühhe pissikesse paja sisse, ja panne ühhe laia kiwwi-Turslagi ehk ühhe sööla paja peäle, ning ühhe waagna senna Turslagi peäle. Panne nattoke süssi paja alla, nenda et se supp hakkab soja auro ülles ajama; Kui siis se Turslag ja waagen sest aurust sawad sojaks, siis wotta se sea-pea, ni pallaw kui ta on, paja seest wälja, ja panne sedda ühhe soja waagna peäle. Tomma siis nahka pea peält ärra, ja hoia et se ei lähhä mitte katki, ja leika ni hästi pekki kui ka lihha wiloka wisi katki, ja panne igga suggu issiärranis waagna alla Turslagi sisse, agga kaela sooned ja keik mis ei kolba, harri seest ärra. Kui mollemad pea pooled sedda wisi on katki leigatud, siis wotta üks jämme linnane rättik, kasta sedda selle keewa sup-

pi
K 4