Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/169

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
152
Road sea ja

pi sisse, wäna sedda nattoke jälle wälja, ja panne se rättik ühhe soja waagna peäle, ja rättiko peäle se nahk mis selle teise pool pea peält ärratommati, agga karwa külg alla poole, ja seäa se ärraleigatud körw omma kohta, kust sa tedda ärra leikasid. Ripputa siis nahha peäle jämmedast taugatud Ingwäri, Piprat, Neilikest, ja Muskati, ja panne need katki leigatud pekki ning lihha wilokad kordamissi senna peäle, ja rohhud igga korra wahhel. Siis panne selle teise pool pea nahka senna peäle, ja seäa ka sedda teist körwa omma kohta. Mähhi siis se linnane rättik kowwaste selle sülti ümber, ja kinnita sedda hästi kinni. Sedda keik peab ussinaste tehtama, nenda et sült saab sojalt sisse seäatud, ja siis pantakse sedda prässi alla. Pääw pärrast wotta se linnane rättik peält ärra, ja panne siis se sült ni sugguse sool-wee sisse kui praego enne öppetati teggema.


193. Rullsült wannast seast. (Rollsülz vom alten Schweine.)

Tomma sedda nahka sea külje peält ärra, agga jätta nattoke pekki senna külge, kaapi ja pesse hästi puhtaks, ja lauta siis pekki-kulje peäle Köömlid, jämmedast tougatud Neilikest, Piprat ja Ingwari. Siis rulli sedda ni kowwaste kokko, kui sa ial woid, ja se-u löngaga hästi kinni. Panne pärrast külma wee sisse, ja lasse keeta, et ta saab nenda tümmaks, et sa sörmega woid läbbi pista. Panne sedda siis wa-utusse alla, ja päwa pärrast sool-wee sisse. Sestsinnatsest sültist leigatakse siis öhhukessed wilokad, ja neid süakse Ädikaga.

194. Kui-