Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/171

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
154
Road sea ja

hetakse, siis sünnib ninna ja körwad kullata; panne ühhe pissikesse Sitroni suhho, anna lauale, ja siis süakse sedda Ädikaga. Panne tähhele, et need körwad keetes ei lähhä katki.


195. Wüllitud sea-pea. (Gefüllter Schweinskopf.)

Kui se pea on puhtaks harritud, ning kaddaka suitsoga mustaks tehtud, nenda kui praego öppetati, siis panne sedda ühheks ööks wee sisse. Leika se nahk koono all lahti, ja tomma sedda peält ärra körwadest sadik, te agga nenda, et nattoke pekki nahha külge jääb. Ninna peab terwe jäma, agga se tagguminne tükk sest allumissest louast saab ärraraiutud. Leika siis keik pekki ning lihha kontide peält ärra, ja panne nattoke ennam sea-lihha, mis ep olle wägga lahja, senna jure. Hakki keik ühtlase hästi penikesseks, ja segga senna sekka nattoke sola, jämmedast tougatud Neilikest ja Piprat. Tomma siis se nahk jälle ülle, ja ömble kinni, seäl kus se sai lahti leigatud, ja toppi se hakkitud lihha hästi kowwaste senna sisse, nenda et se pea omma endist tehti jälle saab. Ömble siis üks öhhuke linnane rie pea ümber, hästi tihti kinni, agga körwade kohhal peawad augud ride sisse leikatama, et need körwad sealt läbbi woib wälja pista, sest et nendel nende öige näggo peab jäma. Lasse siis se pea nenda sammoti keeta nende samma rohhudega, sola, jodawawina, wee ning Ädikaga, kui se mets sea-peagi sai keedetud, mis praego enne öppetati. Kui se agga kül saab keenud, siis panne sedda warsi sojalt prässi alla

sedda