Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/172

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
155
porsa lihhast.

sedda wisi: panne üks pissike laud körwade wahhel, ja kiwwid peäle, nenda sammoti ka üks laud kummagi pool külge, ja kiwwid wasto. Kurna pärrast sedda suppi, ja kui mollemad, se supp ni hästi kui sea-pea on külmaks sanud, siis wotta se rasw suppi peält ning se rie pea peält ärra, ja panne se pea omma suppi sisse seisma, kunni sedda tahhetakse süa. Kui se saab üllesantud, siis peab sedda nenda sammoti ehhitama, kui mets sea-pea, ja siis süakse sedda Ädikaga. Kui middagi sest üllejääb, siis woib sedda sellesamma suppi sees teiseks korraks hoida.


196. Kuida wärsket kinki walmistakse. (Frischen Schinken zuzubereiten.)

Tomma nahka ärra kinki peält, ja leika ennamiste keik pekki ja raswa peält ärra, ommeti jätta sest nattoke jälle, et ta agga peält näitab walge ollewad; pekki siis Kaneli- ja Neilikessega, ning panne sedda ölle-Ädika sisse, nenda et Ädikas ülle käib. Kui se kink 8 päwa seäl sees on olnud, siis sedda jo woib prukida, saab se agga 14 päwa seäl sees olnud, siis lähhäb ta parremaks, kui se Ädikas wägga kange ei olle. Kui nüüd sedda tahhab prukida, siis prae sedda prae-warda peäl, agga lasse sedda essite tulle äres ni kaua ümber pöörda, et se rasw sullab peält ärra; ja sedda sinnast raswa peab siis panno seest wälja wallama. Pärrast kasta se praad woiga, nenda kui muud pradi kastetakse. Kui se küpseks saab, siis kasta sedda hästi, ja ripputa nattoke penikest sola, nink jahho peäle, et ta hästi kobrotab. Pan-

ne