Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/179

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
162
Road sea ja

Pistasid, ning kowwaks keedetud ja penikesseks hakkitud munne senna peäle. Rulli siis kokko, mähhi ühhe Salweti senna ümber, ja se-u paelaga kinni. Panna siis külma wee sisse keema, ja kui ta nenda tümmaks lähhäb, et sörmega woib läbbi pistada, siis wotta ülles, ja panne sedda prässi alla. Kui se nüüd ülle öö wautusse all on olnud, siis keeda sool-wet walmis, ja hoia sedda seäl sees; agga kui ta sool-wee sisse pannakse, siis wotta Salwettit paelaga ümbert ärra, ja kui tarwis on, siis süakse sedda Ädikaga.


204. Porsa Pastet. (Ferken Pastete.)

Wotta üks lihhaw pima-porsas, leika köht löhki, ja pea ja jallad ärra, ning wotta keik kondid seest ärra. Panne tedda siis 24 tunniks nendesinnaste rohhudega Ädika sisse: Roosmarini, Loorbäri lehte, Passilika, Timiani, monninga terwe Neilikesse, Inglise Würtsi, ning solaga. Panne tedda siis ühhe kowwa Pasteti taigna sisse, mis porsa järrel on wormitud, ning wäljakrusitud, nenda kui kegi tahhab. Panne agga pekki wilokaid porsa alla ja peäle, ja katta se taigen hästi tihhesti kinni. Lasse siis pool kolmat tundi ahjo sees küpseda, wotta wälja ja lasse seista, et ta külmaks jääb. Keeda sedda aego üks klaar Sjelee wassika jalladest, ja porsa jallade ning kontidest, ühtlase nattokesse hirwe-sarwega, ja kui sa sedda klarid, siis panne nattoke happust ja solast, ja monningad Loorbäri lehhed senna sisse, et ta sest maggo saab, ja wärwi sedda siis Kirsi-marja Sahwti, ehk nattokesse Sahwraniga. Leika nüüd

se