Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/180

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
163
posra lihhast.

se kaas Pasteti peält ärra, wotta need peälmissed kinki wilokad ärra, ja ehhita se porsas wälja krusitud Sitroni wilokatte, ehk halja Petersilli lehtega. Kui se Sjelee on külmaks sanud, ja otse kui ta hakkab angetama, siis walla sedda porsa peäle, ja kui se kowwaks on läinud, siis on se Pastet walmis. Kes tahhab, pango sedda kaant jälle peäle, muido woib temma ka ilma kaneta olla. — Sedda samma wisi sünnib wärsket kinki ühhest norest seast walmistada, agga tomma essite nahka peält ärra, wotta keik kondid seest ärra, ja lasse tedda 8 päwa omma rohhudega Ädika sees seista. Kui agga se Ädikas wägga kibbe on, siis ei lähhä ni mitto päwa ärra. Nenda sünnib ka ühhe solatud kinki walmistada, agga se ei sa mitte Ädika waid wee sisse pandud. Sedda Sjelee ei pea ka mitte Ädikaga happuks ehk maggusaks tehtama, kui agga Kirsipu marja Sahwtiga. Kui Kinkid prugitakse, siis nemmad kaueminne peawad ahjus küpsema, kui porsas.


205. Marineritud porsas. (Ein marinirtes Ferkel.)

Wotta üks lihhaw pima porsas, leika pea otsast, ja tomma nahka peält ärra. Leika sedda siis neljaks tükkiks katki, ja keeda need tükkid ühtlase peaga wee sees, mis on seggatud wina, Ädika, Pipra, Sola, Ingwäri, Nelikesse, Passilika, ning Roosmariniga. Ni pea kui se on keedetud, siis wotta paja seest wälja, ja ripputa riwi-leiba peäle, ja panne tedda rösti peäle, et ta pruniks lähhäb. Te nüüd senna tarwis Soosti, prunitud

woist
L 2