Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/181

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
164
Road sead ja

woist ja nisso jahhust, walla lihha-suppi senna jure, ja nattoke hakkitud Sibbulat, Passilika, Loorbäri lehti, Piprat, sola ja nattoke jodawat wina. Kui nüüd se pea ka on tümmaks keedetud, siis wotta aio seest wälja, mulju sedda hästi katki, panne Soosti sisse, liguta hästi, agga ei se pea mitte keema, waid sojaks sama. Walla pärrast se Soost waagna peäle, ja panne need 4 porsa tükkid senna jure, agga nendel peab kaunis pruun Kölar ollema.


206. Wüllitud porsas. (Gefülltes Ferken.)

Leika ühhe augo porsa köhho sisse, ja wotta keik lihha ning keik kondid taggumissest otsast, ja keskelt ärra, agga se pea ja need jallad jäwad nahhaga külge. Te nüüd ühhe Waarsi sest wäljawoetud lihhast, nenda kui kohhus on, munna, leotud leiwa, Pipra, sola, nattokesse Passilika, Neilikesse, ning pekkiga, wülli se porsas selle Waarsiga, ömble auko kinni, ja seäa, et porsas saab omma endist öiget tehti. Panne siis pekki wilokad pankoki panno pohja, ja porsast senna peäle, katta sedda pekki wilokattega, panne wimaks Pabberit peäle, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kuppata sedda aego porsa kopsud ja maksa nattoke ülles, keeda neid teise wee sees küpseks, Petersilli lehte, wärske pekki, sola, Pipra, Timiani, ning ühhe peo täie ülleskuppatud happo oblikattega, ja panne siis keik tükkis Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajookseb, nink hakki sedda hästi penikesseks ühtlase 3 kowwaks keedetud mun-

na-