Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/19

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
2
Keiksuggused

keik paks wajub pohja. Kalla siis tassa sedda suppi paja sisse, hoia agga et mingisuggust pakso, mis pohja on jänud, ei saa mitte senna sekka, waid et se jääb hästi selgeks, ja lasse sedda nattoke Muskat-plomiga üllesketa. Kaewa nüüd keik sisso ühhest Wransk-leiwast wälja, hoia agga et se koor ei murra katki, ja panne sedda koort rösti peäle ehk ahjo sisse kuiwama. Kui nüüd supp peab üllesantud sama, siis panne se kuiwatud saia koor waagna sisse. Walla essike nattoke suppi peäle, et se leib paisub, pärrast walla ni paljo suppi senna peäle, kui tarwis lähhäb, agga keik se rasw, mis peäle lööb, peab ärrawoetud sama. Kui nenda kästakse, siis woib ka kapsta Puddingit sellesinnatse suppi sisse panna. Sedda lihha, mis peäl suppi keedeti, woib ka issi roaks tehha, Märeika-Sinnapi- ehk muu Soostiga.


2. Pruun Supp. (Braune Suppe.)

Wotta härja reiest 15 ehk 16 naela lihha, ehk ennam ja wähhem, nenda kui sa arwad tarwis ollewad. Leika sest sörme paksused wilokad ehk tükkid, ja kloppi neid hästi nuiaga. Woia siis raudpadda sullamatta woiga pohjast ning ümberringi. Panne siis need kloppitud lihha tükkid ühhe küljega nisso jahho sisse, ja seäa neid, jahho külg alla, paja pohja ja äri möda. Kui need lihha tükkid sedda wisi on seätud, siis puhhasta keik suggusi juri, Mori-jured, Petersilli-jured, Silleri, Sibbulad, ja Porganid, mis öhhukessiks wiluks on leigatud, ja panne neid senna

sisse