Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/20

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
3
Suppid.

sisse, ning ka monningad tükkid sea-kinki. Tösta sütte peäle, lasse tassa morida, kaas peäl, hoia agga, et temma ei körwe kinni, ja panne järrestikko nattoke ennam sütte tuld alla, agga ärra lasse legitseda. Keeda sedda aego suppi selle lihha peäle, mis üllejänud, panne juri ning tükk Ingwäri ka senna sekka. Kui se padda, mis sees se lihha saab moritud, 2 tundi ehk nattoke ennam tulle peäl on seisnud, ning se lihha jo pruniks sanud, siis wotta 2 kulbi täit sest keedetud lihha suppist, ning kalla sedda selle pruni lihha peäle, ärra liguta agga kulbiga mitte ümber, kui lasse sedda agga ligutamatta seista ning tassa keeta. Kui se nüüd 1 tunni aega on seisnud, siis walla jälle 2 kulbi täit senna jure, ja tösta nendatao ikka kulbiga peäle, kunni sa nääd sedda suppi öiget karwa sawad. Pärrast woid sa nipaljo senna peäle wallada, kui sa tahhad, ja lasse sedda keeta, kunni sa arwad sedda parraja pruni ollewad. Panne siis sola mao järrel sisse, kurna sedda suppi-soöla läbbi, ja lasse seista, kunni keik, mis paks on, pohja waub. Kui nüüd supp on öiete selge, siis walla sedda selle pakso peält tassa ärra, ja keeda sedda juurtega, mis kännaste on leigatud, siis on se walmis, agga keik rasw peab peält ärrawoetama. Sellesinnatse suppi sees prugitakse ka Wransk-leiba, agga keik sisso peab essite hästi wäljawoetud sama, ja siis kuiwatakse se koor ahjus ehk rösti peäl, ja pannakse waagnasse, kui se supp üllestöstetakse. Nenda sammoti woib ka Spinatid seäl sees prukida, mis agga essite ülleskuppatakse, ja pärrast ühtlase suppiga keedetakse. Saija leiwa assemel

woib
A 2