Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/192

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
175
Kannad.

sisse, panne nattoke Sukrut senna jure, ja klaari sedda tulle peäl munna-walge, ning ühhe korteri wina-Ädikaga, otse nenda, kui Sjelee klaritakse, ja lasse sedda siis jälle Salwetti läbbi joosta. Kui sa agga sedda tahhad punnaseks tehha, siis walla Ädika assemel Parberitsi Sahwti senna sisse. Pekki nüüd sedda aego se kalkun Kaneli, ja Neilikestega sedda wisi, et wälja krusitud Sitroni wilokad selle Kaneli, ja Neilikessega rinna peäle kännaste sawad kinni pandud. Wotta siis üks krusitud Worm, ehk üks teine süggaw riist, mis agga nattoke laiem peab ollema, kui Kalkun suur on, ja walla ni paljo Sjele pohja peäle, et kui se kalkun saab senna jure pandud, temma pohjasse ei putu kinni. Kui nüüd se sissewallatud Sjelee nattoke on tarretanud, siis panne se kalkun senna peäle, rind wasto pohja, ja walla siis keik se üllejänud Sjelee senna peäle. Panne agga tähhele, et se Sijlee peab hästi ärrajahtunud ollema, ommeti mitte nenda, et ta üsna kowwaks läinud. Kui sedda Sjelee ni paljo on, et se ülle Kalkuni jääb seisma, siis polle sest mitte wigga, ja kui se ni kaua on seisnud, et se peäl poolt on kowwaks angunud, siis on se walmis. Kui nüüd sedda tahhetakse süa, siis panne sedda riista sütte tulle peäle, liguta sedda, et se Sjelee kermeste annab ennast lahti, ja lö sedda, äkkiselt ümber ühhe murtud Salwetti sisse waagna peäle. Kui sedda kalkuni tahhad monneks päwaks hoida, siis ei woeta sedda mitte riista seest, enne kui sedda prugitakse. Seddasamma wisi woib ka partid ja lihhawad kannad walmistada.

219. Krill-