Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/215

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
198
Hanned ja

ne pärrast üks pohhi kiwwiga senna peäle, et need hanne-pooled hästi kokko wa-uwad. Kui need sedda wisi 6 ehk 8 päwa sola sees on olnud, sis wotta ülles, kasta neid leige wee sisse ja panne neid ühhe laua peäle, ning sillita neid kättega, et naad libbedaks lähtwad. Kuiwata neid siis hästi ühhe puhta linnase riega, ja ripputa neid ühheks ehk kahheks päwaks ülles külma suitso kätte. Ömble pärrast üks öhhuke linnane rie, ehk mähhi hallid Pabberid nende ümber, ripputa neid jälle warsi ülles tassase ja külma suitso sisse; seäl peawad naad 10 ehk 12 päwa rippuma. Kui sa neid sealt mahha wottad, siis ripputa neid wimaks ühhe külma hone sisse ülles, seäl kus tuul hästi läbbi käib. Monned ütlewad, hanne-pooled sedda samma wisi ka sündiwad tuules kuiwatada, kui sea-kinkidki. Neid woib ka tükkiks aiaks sola sisse jätta, ja kui sa tahhad neid kapsta ehk hemeste jures prukida, siis leota neid wee sees wälja, ja keeda neid, nenda kui teinegi sola-lihha tükk saab keedetud.


251. Kuida hanne-raswa peab walmistama. (Gänseschmalz zuzubereiten.)

Hakki se hanne-rasw hästi penikesseks katki, ja lasse sedda penikesse solaga tassa keeta. Kui sa pu kulbiga katla seest nattoke raswa ülles töstad, ja se rasw siis kulbi sees keeb, siis on ta jo kül keedetud. Wotta siis tulle peält ärra, ja kurna sedda Turslagi läbbi, ning liguta hästi ümber, senni kui se jo hakkab angetama. Walla sedda siis ühhe kiwwi kruusi sisse, siis woib sedda woi asse-

mel