Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/221

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
204
Hanned ja

pesse sedda wägga hästi. Panne siis külma weega tullele, ja kui ülles keeb, siis wotta wahto peält ärra. Panne agga mitte ennam wee jure, waid et se ülle lihha käib. Panne siis Loorbäri lehti, monningad terwed Neilikest, terwet Piprat, sola ning wassika jalgo senna sisse, ja lasse sedda keeta, kunni se supp neist wassika jalladest nattoke rammo saab; wotta siis need jallad seest wälja, agga se hanne-lihha peab keema kunni se murredaks saab. Wotta siis se lihha ülles, ja lasse sedda ärrajahtuda, agga kurna suppi, ja panne sedda issipäinis. Kui nüüd se supp hästi külmaks sanud, siis wotta keik mis raswanne on, peält ärra, walla sedda ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda 2 ehk 3 korda kange tulle peäl ülles keeta, tösta agga igga korra wahhel tulle peält ärra, ja kui ta wimist korda ülles keeb, siis walla nattoke Ädikast sisse, ja kurna sedda siis ühhe Salwetti läbbi. Kui nüüd se supp on hästi külmaks jänud, agga weel mitte angunud, siis panne sedda hannelihha, ühhe kiwwi Kruusi sisse, ja walla sedda suppi senna peäle. Kui sedda tahhab prukida, siis anna sedda omma ennese Soostiga lauale. Kui jälle tükkiks aiaks tahhetakse hoida, siis sullata woid senna peäle, mis nago Kaas peäl seisab, kui ta külmaks jänud.


261. Kuida sesamma teist wisi tehhakse. (Dito auf eine andere Art.)

Löhhu se hanni löhki, panne sola peäle, ja prae sedda ahjo sees. Keeda siis üks Sjelee hirwe sarwest ehk wassika jalladest, ärra panne muud ühtegi senna jure, kui kurna sedda agga. Touka siis üks kammalo täis kuiwatud Kirsi marjo, ja kee-

da