Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/236

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
219
linnud.

ja Murklid ning Sampionid ka, ehk muud seddasuggust, mis agga kä on. Kasta waagna äred wee ehk munnadega, ja panne üks ni körge kord Pasteti taignast senna ümber, kui se lindki on. Walla seddasamma suggust Soosti senna sisse, kui Pasteti jures Num. 282. näideti, ja kloppi se Waars wälja, ning la-uta sedda seestpoolt taigna äärte ümber keikipiddi wälja. Te siis üks kaas sestsammast taignast, panne sedda peäle, kinnita sedda agga munna walgega, et se jääb hästi tihheks, kruusi mele pärrast wälja, woia wispeldud munnadega, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kui se taigen wäljaspoolt nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monned aukud kane sisse, ja lasse sedda pärrast täisi küpseda. Kui sa sedda üllesannad, siis wotta kaant peält ärra, ja wata järrel, kas Pasteti sees ni paljo Soosti on, kui sa arwad tarwis ollewad; kui mitte, siis walla ennam senna jure; agga se Soost mis sa jure wallad, peab sojaks tehtud sama. Kui sa sedda Pasteti tahhad suuremaks tehha, kui ühhest metsisse rinnast, siis wotta ennam lindo senna jure; wotta agga keik kontid seest wälja, touka neid katki, ja te neist Kulii, sedda wisi, kui siin ramatus Kulii öppetakse teggema. Tahhad sa suurest linnust Pasteti tehha, sedda wisi, kui Numr. 282. näidati, siis wotta nenda sammoti keik kontid seest wälja. Kui sa agga metspüüst, tu-ist, pöldpüüst ehk muist wähhemist lindudest tahhad waagna peäl Pastet tehha, siis polle siin jures ühtegi muud tähhele panna, kui agga et se taigen waagna äärte ümber saab looka wisi wormitud. Pissikeste lindude seest ei woeta kontid

mitte