Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/247

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
230
Keiksuggused

sööla läbbi; walla siis se hirwe-sarwe Sjelee senna jure, ja lasse sedda 3 ehk 4 korda äre tassa ülleskeeta, panne agga nattoke Ädikast, Sukrut ja sola mao järrel senna sisse. Saab nüüd se Sjelee sedda wisi keedetud, siis kurna sedda Salwetti läbbi, ja lasse sedda seista, et se pea külmaks jääb. Wotta siis need pilbad metspüde seest wälja, ja panne neid Klaas-kruside sisse, ni mitto iggaühhe krusi sisse, kui ühhel hobil peab prugitama, ja walla se Sjelee senna peäle. Lasse neid sedda wisi teiseks päwaks seista, ja walla siis sullatud woid peäle, ja kui need selle woi pohjaga ühhe päwa on seisnud, siis panne pissikessed pu-pohjad kruside peäle, ja wi need krusid ühhe kuiwa ja külma keldri sisse. Kui sa paasto kuus metspüüd sedda wisi sisse panned, siis sa neid Jani päwani ja weel kaueminne woid hoida. Neid woib sellesamma Sjeleega süa. Neid sünnib ka Ragu ehk Pastetide tarwis prukida. Jää-kelri sisse ei pea neid mitte pantama, sest seäl sullab se Sjelee, ja linnud lähtwad hukka.


293. Hasseritud metspüüd. (Hachirte Hasselhühner.)

Harri metspüüd puhtaks, ja pesse keik werd seest hästi wälja; tomma siis sedda nahka rinna peält holega ärra, et se katki ei lähhä, ja wotta rinna-lu peält keik lihha ärra, ning hakki sedda nattokesse nero-raswa, ja pekkiga hästi penikesseks. Wotta saia leiba, leika sedda koort päält ärra, ja leota sedda leiba rösa-pima sees. Segga siis sedda hakkitud lihha sellesinnatse saia leiwa, mun-

nade,