Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/249

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
232
Keiksuggused

kahheks ehk neljaks tükkiks katki. Panne nüüd essite pekki wilokaid Pasteti sisse, ja siis need linnud, ning Ploomkapstad lindude körwa, agga mitte kordamissi lindude peäle, panne pärrast tougatud walget Piprat, Muskatplomi, sola ning woid ka sisse, ja pekki wilokad jälle senna peäle, ja katta sedda wimaks sellesamma taignaga, et se saab hästi tihheks. Lasse tedda siis pool kolmat tundi ahjo sees küpseda, ja kui sa üllesannad, siis peab sull üks Soost walmis ollema, mis sedda wisi tehhakse: panne nattoke Muskatplomi lihha suppi sisse, ja te sedda tummiks munna rebbo, ja nattokesse jahhoga. Wotta siis Pasteti lahti ja need peälmissed pekki wilokad peält ärra, walla sedda Soosti senna sisse, lasse tedda hästi alla joosta, hoia agga, et Ploomkapstad ei lähhä katki.


295. Kuida hallid räästad peab sissetehtama. (Kramsvögel einzulegen.)

Kui sa sissekonnad lindude seest olled wäljawotnud, ja need linnud hästi puhtaks harrinud, siis pekki neid nattoke terwe Neilikeste, ja kaneliga, keeda neid pärrast lühhikesse wee sees nattokesse Ädika, sola, ja Sukroga, kaas agga peäl, ja wata järrel, et need wägga paljo ei sa keedetud, sest siis ei seisa naad mitte kaua. Sawad need nattoke ennam kui pool küpseks keedetud, siis panne neid iggaüht issiärranis laia waagnatte peäle, ja suppi kurnatakse ühhe teise waagna sisse. Kui keik sedda wisi ülle öö on seisnud, siis panne need linnud ühhe Krusi sisse, walla sedda Suppi senna

jure,