Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/250

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
233
linnud.

jure, ja sullata woid senna peäle. Needsinnatsed linnud woib Ragu tarwis prukida, neid sünnib ka pradida woi, ja tougatud kaddaka marjadega. Kui neid prugitakse, siis pead sa need Neilikessed ja sedda Kanelit seest wäljanoppima.


296. Sesamma teist wisi tehtud. (Dito auf eine andere Art.)

Wotta sissekonnad seest wälja, harri need linnud puhtaks, ja lopputa neid hästi. Panne neid siis kordamissi ühhe raud-paja sisse, mis tihheda kanega, panne ka head küpsed ja tougatud kaddaka marjad, hea ossa woid, ning arro pärrast sola senna sisse. Lasse neid tassase tulle peäl pradida, wata agga järrel, et need, mis all wasto pohja on, ei sa wägga paljo praetud; sepärrast wahheta ümber peälmissed alla, ja allumissed peäle. Kui need jo pea küpseks sawad, siis pakki neid hästi kowwaste ühhe krusi sisse, walla keik woid, misga need praeti, senna peäle, agga sedda peab ni paljo ollema, et se nende ülle käib. Lasse siis se kruus ülle öö seista, ja se-u sedda pärrast kinni, ja hoia sedda siis ühhe külma hone ehk hea keldri sees. Needsinnatsed linnud woid sa prukida mis tarwis sa ial tahhad. Panne agga tähhele, et ni hästi needsinnatsed kui need teisedki Numr. 295. ei pea enne sissetehtama, kui süggise, kui jo hakkab külmetama.


297. Kuida hallid räästad peab pradima. (Kramsvögel zu braten.)

Noppi need linnud hästi puhtaks, ja kui need

wärsked
P 5