Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/251

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
234
Keiksuggused

wärsked on, siis ärra wotta mitte sissekonnad seest wälja, kui pilli neid ülles pissikeste pilbadega; panne neid pissikeste wardade peäle, ja se-u neid pärrast praewarda peäl kinni, ja kasta neid saggedaste woiga. Kui naad siis pool küpseks on praetud, siis ripputa head küpsed ja penikesseks tougatud kaddaka marjo nende peäle, ja kasta neid ikka woiga, kunni need sawad küpseks. Ripputa siis ühteseggatud jahho ja sola nende peäle, nenda kui iggaühhe teisegi prae peäl ikka ripputakse, et se hästi kobrotab, ja kui sa üllesannad, siis peab sull röstitud saia wilokad walmis ollema, panne neid waagna sisse, walla se prae-woi nende ülle, ja panne need linnud senna peäle.


298. Hallid räästad ang Sürpriis. (Kramsvögel en Surprise.)

Harri need hallid räästad puhtaks, ja wotta sisse konnad seest wälja. Wülli neid tore lihha Waarsiga, ja prae neid siis praewarda peäl, kasta agga saggedaste woiga, kunni need küpseks sawad. Panne siis nattoke nisso jahho, ning üks katkileigatud sibbul prae-woi sisse, pruni sedda nattoke, ja walla siis pruun Kulii, ehk kui sedda ep olle, lihha suppi senna sisse. Sedda wet, mis sees Murkiid on ülleskuppatud, sünnib ka senna sisse wallada. Lasse sedda keeta, kunni se Soost saab seggaseks, kurna sedda Turslagi läbbi, ja keeda sedda jälle monningatte pissikeste Sitroni wilokatte, ülleskuppatud ja träämli wisi leigatud Murklide, ja würwliks leigatud Sampionide, ehk Riiskide ning solaga. Senna sisse woib ka ülles-

kuppa-