Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/252

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
235
linnud.

tud härja mokkad panna, need peawad agga penikesseks träämliks leigatud, ja woi sees nattoke läbbikeedetud ollema. Keeda nüüd seddasinnast penikest Ragu ühtlase nende praetud halli räästadega, ja kui Soostil head maggo on, ning se jo tummiks saab, siis lasse neid külmaks jäda. Wotta siis ümmargussed saia kakkud, ni mitto, kui sull lindo on, ja ni suured, et ühhel linnul üggaühhe saia sees maad on. Raspli need saiad riwi-rauaga ümberringi, leika siis üks kaas nende peäle, ja kaewa keik sisso seest wälja, hoia agga, et ühtegi auko kore sisse ei jä. Määri siis need saiad ja need kaned seestpiddi tore lihha Waarsiga, agga wägga öhhukeste, ja panne üks hall räästas, ühtlase selle penikesse Ragu, ning Soostiga igga ühhe saia sisse. Panne siis kaned saiade peäle, määri agga need äred Waarsiga, et need hästi hakkawad kinni, ja se-u neid jämmeda löngaga kinni, et need kaned ei kukku peält ärra. Kasta siis need saiad wispeldud munnade sisse, ja wereta neid penikesse riwi-leiwa sees. Panne neid pärrast ühhe woiga woitud pläkwaagna peäle, ja lasse neid ahjus küpseda, kunni need pruun-koldseks sawad; wotta lönga ümbert ärra, ja anna neid ühhe murtud Salwetti sees ülles. Seddasamma wisi woib ka nored tuid waltnistada. Sa woid ka seddasinnast roga sedda wisi tehha, et sa need hallid räästad Waarsiga ei wülli, egga need saiad sellega ei määri. Raspli agga need saiad, wotta keik sisso seest wälja, ja määri neid seest hästi, ning need kaned ka wispeldud munnadega; lasse neid sedda wisi nattoke seista, ja kui need linnud on külmaks sanud, siis panne neid

ühtla-