Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/263

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
246
Keiksuggused panned.

tetide tarwis keigeparreminne sünnib, panne agga ühtegi nero-raswa senna sekka, waid te sedda pekki ja woiga parrajast raswaseks. Te ka rukki jahhust üks kowwa Pasteti taigen, ning wormi sedda neljakantlikkuks ja ni suureks, kui se lihha tükk on. Panne siis öhhukessi pekki wilokaid pohja peäle senna sisse, ja nende peäle ning ümberringi Pasteti sisse panne nattoke paksemat korda Waarsi kui üks wie koppeki kükk. Panne siis se Rentiiri lihha senna sisse, ja ni paljo Soosti kui ial mahhub, ning Sitroni wilokaid lihha peäle, ja senna peäle jälle öhhukessi pekki wilokaid. Katta keik sedda kinni kanega, mis sestsammast taignast saab tehtud, ja krusi sedda wälja. Woia pärrast wispeldud munnadega, ja küpseta sedda ahjus. Kui se taigen peält nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse ja lasse sedda täisi küpseda. Wotta siis se Pastet ahjo seest wälja, leika kaas lahti, wotta need peälmissed pekki wilokad peält ärra, walla üks wähhike klaas punnast wina senna sisse, panne se kaas peäle, ja wi sedda jälle ahjo. Saab se seäl nattoke seisnud, siis wotta sedda wälja, kassi keik raswa hästi peält ärra, ja kui se on külmaks sanud, siis anna sedda ühhe murtud Salwetti sees waagna peäl ülles. Kui sedda sinnast Pasteti sojalt tahhetakse süa, siis ei pea mitte jodawat wina senna sisse wallatama, kui agga head wäggewat Kulii, kui se Soost mitte ei lö ette, mis enne seäl sees on.

Mon-