Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/267

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
250
Keiksuggused


319. Linno Ragu happo leiwaga. (Vogel-Ragout mit sauer Brod.)

Te need linnud puhtaks, ja piili neid wisi pärrast ülles; wotta siis hea tükk woid, ja lasse sedda riwitud happo leiwaga nattoke läbbi keeta, panne pärrast need linnud senna sisse, lasse neid tulle peäl seista, wata agga hästi järrel, et need ei sa ärrakörwetud, waid et naad nattoke pruun-koldseks jäwad; sepärrast pead sa neid wahhest ümber pöörma. Kui naad siis illusat Kölari on sanud, siis walla ni paljo ülleskeedetud wet senna jure, et se ni paljo Soosti annab, kui tarwis lähhäb. Panne ka nattoke Neilikest, riwitud Muskati, tükk terwet Kanneli, ja nattoke Inglise-Würtsi senna jure, ja lasse neid sellega keeta, kaas agga peäl. Kui linnud jo sawad pea kül keenud, siis walla üht lussika täit punnast wina, nattoke Sitroni Sahwti ehk Ädikast, tükk Sukrut ja sola mao järrel senna sisse. Saab nüüd se Soost seggaseks, ja need linnud murredaks, siis anna neid ülles. Kes tahhab, pango ka härja mokke ehk Murklid sellesinnatse Ragu sisse.


320. Hanni Määreika Soostiga. (Eine Gans mit Meerrättigsauce.)

Harri se hanni hästi puhtaks nenda kui kohhus on, ja keeda sedda wee sees; walla agga mitte ennam wet senna peäle, kui agga et sedda parrajaste woib keeta, ja et se Soost hästi wäggewaks saab. Kui nüüd lihha on murredaks sanud, siis wotta sedda paja seest wälja, ja sola sedda nattoke penikesse solaga. Kurna siis se Supp Turs-

lagi