Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/273

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
256
Keiksuggused

ühhe paja weega tullele, kui se ülleskeeb, siis panne need rullid tassa senna sisse ühtlase kahhe Loorbäri lehhega, ja lasse neid kanega tassa keeta, kunni need tümmaks lähtwad. Te siis üks Soost sedda wisi, hakki nattoke sibbulad penikesseks, lasse sedda pankoki panno sees woiga hästi läbbikeeta, ripputa üks lussikatäis nissojahho senna peäle, ja kui se pruun-koldseks sanud, siis walla ni paljo Suppi, mis sees need rullid keeedeti, senna sisse, kui sa arwad Soosti pärrast tarwis ollewad; panne ka üks ehk kaks Ansjowissi senna jure, ja lasse keeta, kunni se saab seggaseks. Kui sa siis üllesannad, siis wotta need rullid paja seest wälja, ja panne neid wisi pärrast waagna peäle ülles; kui agga monningad neist olleksid ennast lahti annud, siis panne neid ühhe lussikaga jälle kinni, ja walla se Soost nende peäle. Panne tähhele, et se riist, mis sees sa need rullid keedad, ei pea mitte wägga kitsoke ollema, seäl sees peab ka ni paljo wet ollema, et se rullide ülle käib.


326. Tolma. (Dolma.)

Wotta neljas ossa ühhest lihhawast wassikast, harri keik soned seest wälja, ja leika sedda selgemat lihha pissikessiks würwliks katki, ja hakki neid pärrast nattoke. Leika keik nero-raswa wägga pissikessiks würwliks, ja panne senna jure üks peo täis hästi pestud Riisi-tango, Piprat, Muskatplomi, nattoke Neilikest, sola ja sibbulat; segga keik sedda hästi ühte kokko. Wotta siis winapu lehti, kuppata neid nattoke ülles, ja wotta need jämmedamad warred lehte küljest ärra. Pan-

ne