Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/274

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
257
lihha wad.

ne nattoke lihha iggaühhe lehhe sisse, mässi need lehhed lihha ümber, ja wormi neid ümmargussiks nago kärra. Raiu need wassika luud katki, ja panne neid, ja keik mis sa lihha seest olled ärraharrinud katla sisse pohja peäle, panne need pissikessed kärrad senna peäle, ja walla ni paljo wet jure, et se kassinaste neisse putub, agga ülle ei pea se mitte seisma. Wiska ni paljo sola sisse, et se Soost saab parrajast solaseks; panne ka üks pu-talrik wautussega katla sisse nende kärrade peäle, ja lasse neid pool teist tundi tassase tullega keeta, kaas ikka peäl. Kui sa need pissikessed lihha kärrad üllesannad, siis walla nende omma Soost peäle, sedda agga ei pea ennam ollema, kui et se waagna sisse mahhub. Laua jures peab Sitroni Sahwti nende peäle wautadama. Et seddasinnast roga ka talwe aego woib tehha, on tarwis, et winapu lehti sissepannakse soolwee sisse, mis nattokesse Ädikaga on seggatud. Kui sa neid siis tahhad prukida, siis lopputa neid essite mitme weega, ja kuppata neid pärrast ülles. Kui siis ühtegi happo maggo lehte sees ep olle tunda, pärrast kui sa neid olled ülleskuppatanud, siis ripputa nattoke wiin-Ädikast nende peäle. Kui sull winapu lehti ei olle, siis wotta nende eest kapsta lehti. Neid pead sa ka ülleskuppatama, ja need jämmedamad warred nende külgest ärrawotma. Kui kapsta lehti prugitakse, siis polle mitte tarwis Sitroni Sahwti ehk middagi happo nende peäle panna. Kui sull kapsta lehti on, siis woid sa raud-paja sees sedda roga tehha, agga winapu lehti pead sa nisugguse tinnatud wask-katla sees

keet-
R