Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/275

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
258
Keiksuggused

keetma, mis alt laiem, ja peält kitsam on, siis se Sahwt seisab parreminne.


327. Wärsket härja keelt wüllida. (Ochsenzunge frisch zu füllen.)

Keeda keelt hästi tümmaks, kui sa sedda siis olled puhtaks harrinud, ning temma jälle külmaks jänud, siis leika sedda löhki, ja wotta keik se tümma lihha mollematte poolte seest wälja, hoia agga, et ühtegi auko kele nahha sisse ei tulle. Hakki se tümma lihha hästi penikesseks, ja wotta ni paljo nero raswa senna jure, kui sedda lihhagi on, hakki sedda ka penikesseks, ja segga sedda siis ärra nattoke Muskatplomi, Korintide, wägga pissut Neilikeste, nattoke Sukro, riwi-leiwa, koritud ja jämmedast tougatud Mandlide, 2 ehk 3 lussika täie rösa kore, sola, ning 3 ehk 4 wispeldud munnaga. Kui sa keik sedda hästi olled ümberligutanud ning ühtesegganud, siis wülli sedda kele sisse, ja wormi tedda temma endise näo järrele. Sullata siis nattoke woid pannkoki panno sees, panne se wüllitud keel senna sisse, ja küpseta sedda ahjus ehk piisi peäl, nenda et ta pruun-koldseks saab, pea agga kaas ikka pääl, ja tuld all ning kane peäl. Walla ka nattoke lihha-suppi ehk wet panno sisse, siis ei lähhä se keel mitte wägga pruniks, waid se saab parreminne küpsetud. Kui nüüd se keel küpseks sanud, ja sa tahhad tedda üllesanda, sis te üks Soost sest suppist, mis sees se sai keedetud, ja te sedda tummiks prunitud woi, ning jahhoga, ja panne nattoke happo ning maggust senna jure. Korintid sünnib ka Soosti sisse panna.

328. Rull-