Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/277

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
260
Keiksuggused

tud on. Wotta siis se raswa-nahk, mis mao ümber on, ja mässi sedda maksa ümber, se-u löngaga truiste kinni, panne sedda praewarda peäle, prae ja kasta sedda woiga. Kui sa sedda pradi jo pea tahhad üllesanda, siis ripputa nattoke sola ja nisso jahho senna peäle, et ta wahto ajab, ja siis ei pea sa ennam sedda pradi woiga kastma; waid te sest woist, mis prae-pannus, Soosti sedda wisi: leika sibbulat katki, ja pruni sedda nisso jahho, ja praewoiga panno sees, walla nattoke wet, Ädikast ja Sukrut senna jure, et ta nattoke maggus-happuks lähhäb. Kui se nattoke on keenud ja seggaseks läinud, siis kurna sedda waagna sisse, ja panne se praad senna peäle. Sedda maksa woib ka paja sees pradida. Kes Salwii ei salli, jätko sedda mahha.


330. Pühw-praad. (Büffbraten.)

Wotta tükk härja lihha seestpoolt reiest, lasse sedda monni pääw seista, et se murreks saab, leika sest nisuggused wilokad, kui Klopp-lihha tarwis prugitakse, kloppi neid noa seljaga mollemilt poolt hästi, agga mitte ni waljuste et aukud senna sisse tullewad, ja panne siis need wilokad rösti peäle. Siis peawad sull head tullised sööd walmis ollema, ripputa höörutud sola sütte peäle, hoia agga, et need sola terrad wasto silmi ei lö, ja panne se röst warsi sütte peäle, ja kui se alt poolt, mis wasto sütte on, kauniste kowwaks saab, siis tösta rösti sütte peält ärra, pöra need lihha wilokad noaga nobbeste umber, ripputa jälle sola sütte peäle, panne se röst senna peäle, ja kui se lihha

ka