Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/28

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
11
Suppid.

woid ka Petersilli juri, ja ühtlase nendega monninga neist praego nimmetud juurtest wotta. Neid agga pannakse suppi sisse ükspäinis selle pärrast, et nemmad head maggo suppile peawad andma. Kaapi need jured puhtaks, lopputa ja leika neid katki, ja kui se lihha on ülleskeedetud, ning waht peält ärrawoetud, siiis panne neid suppi sisse, ühtlase nattoke sibbula ning terwe Ingwäriga. Sedda aego kui supp keeb, siis kaapi ja leika need jured katki, mis suppi sisse peawad jäma. Kui kaalid ehk naered peawad jäma, siis leika neid pissukessiks neljakantlikkuks tükkiks; Moorid agga ja Porganid pead sa öhhukessiks ja lühhikessiks träämliks ehk poigeti pole sörme pitkussiks tükkiks leikama. Kui Moorid ja Porganid peaksid wägga jämmedad ollema, siis leika neid essite kahheks katki, ja pärrast mollemad otsad ristamissi löhki. Kui se lihha jo hakkab keetes kül sama, siis wotta sedda pajast wälja, panne külma wee sisse, ja harri sedda puhtaks, agga suppi kurna Turslagi läbbi. Panne siis tükk woid ja nattoke nisso jahho selle tühja paja sisse, lasse nattoke läbbi keeta, agga mitte pruniks jäda; walla pärrast suppi senna peäle, agga nattoke hobilt, ja wispelda hästi, et temma mitte ei jä klimpilisseks. Walla pärrast keik se supp peäle, ja kui saab ülleskeenud, siis panne need leigatud jured ja sedda puhtaks harritud lihha sisse. Lasse nüüd keeta ni kaua kui tarwis lähhäb, ja kui supp waagna sisse saab töstetud, siis riwi nattoke Muskati peäle.

10. Was-