Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/280

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
263
lihha road.

sedda kelri sees. Neidsinnatsi lindo sünnib issiärranis Ragu ja Pastetide tarwis prukida, ommeti woib neid ka külmalt süa. Suured linnud, metsised ja tedrid on keigeparremad sedda wisi sissetehha.


334. Hallid räästad külma weega pradida. (Kramsvögel mit kaltem Wasser zu braten.)

Noppi need hallid räästad, harri neid puhtaks, ja panne ülles praewarda peäle, ja kui sa neid tulle ette seäad pradima, siis kasta neid saggedaste külma weega, kunni need pool-küpseks sawad, ja kui sa neid tahhad üllesanda, siis panne neid wahto ajama ühteseggatud nisso jahho ja solaga. Igga kord kui sa neid kastad, pead sa uut wet nende peäle töstma, ja mitte ennam sedda, mis nende peält mahhatilgub. Selle külma wee järrel, misga neid essite kastetakse, paisuwad nemmad hästi, ja lähtwad jämmedaks.


335. A la Doob hallist räästast. (à la Daube von Kramsvögeln.)

Noppi need hallid räästad, wotta sissekonnad seest wälja, harri puhtaks, ja piili neid pissikeste pilbastega ülles, ning panne neid nattokesse woiga ühhe pissokesse raudpaja sisse. Panne kaas peäle, ja lasse neid tassase tulle peäl prunida, ja kui naad pruniks lähtwad, siis walla nattoke ülleskeedetud rööska pima peäle, ja lasse neid sellega nattoke keeta, kunni se röösk piim ärrakahheneb. Panne neid siis ühhe waagna peäle külmaks jäda, agga mitte wägga teine teise liggi.

Nüüd
R 4