Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/281

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
264
Keiksuggused

Nüüd peab sull üks kowwa ja klaar Sjelee walmis ollema, mis wassika jallast ehk hirwe sarwest on keedetud. Kui siis need linnud on külmaks jänud, siis wotta need pilbad seest wälja, ja pista igga rinna sisse üks sissetehtud Parberitsi oksoke marjadega külges, hoia agga, et se Parberitsi oksokesse ümber ühtegi Sirupi ei jä nenda et ta sedda Sjeleet wägga paljo ei wärwi, kui se senna peäle wallatakse. Neid woib ka pissikeste halja Petersilli lehtega wälja ehhitada. Neid rindo sünnib ka öhhukeste Mandli träämlidega pekkida. Sedda woid sa tehha, nenda kui sa isse tahhad. Kui sa nüüd sedda wisi olled need linnud ehhitanud, siis wotta Tee-kausid, mis ni suured on, et need linnud omma Sjeleega senna sisse mahhuwad. Kui se Sjelee on külmaks sanud agga weel mitte ärraangunud, siis walla sest nattoke igga kausi sisse, ja kui se seäl kausi sees on angunud, siis panne üks hall räästas, rind alla poole pöördud, iggaühhe kausi sisse. Walla siis need kausid Sjeleega täide, ja kui se Sjelee hästi on angunud, ja sa tahhad sedda üllesanda, siis pista igga Tee-kaus keewa wee sisse, ja kalla neid kummali ümber ühhe murtud Salwetti peäle waagna sisse. Seddasinnast Sjelee sünnib ka nattoke maggus-happuks tehha.


336. Kuida woöra ma linno pessa roaks saab tehtud. (Ein Ostindisches Vogelnäst zu recht zu machen.)

Wotta ühhe ehk ennam neid pessasid, panne leige wee sisse ja lasse neid 2 tundi seäl sees seista, ja

kui