Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/283

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
266
Keiksuggused

wägga hästi, ja lasse neid pärrast ka woi sees nattoke läbbi keeta. Keeda munne kowwaks, wotta koor peält ärra, ja leika neid poigeti ümmargussiks wilokaks katki. Kui sa siis tahhad sedda lihha üllesanda, siis wotta sedda ülles ning rie seest wälja, te agga Soosti 2 ehk 3 munna rebboga tummiks, panne sola mao järrel sisse, ja kui sa tedda lihha peäle tahhad wallada, siis wa-uta sedda woid Murklide seest wälja, panne neid ühtlase munna wilokattega wisi pärrast senna Soosti sisse, ja anna sedda roga lauale. Panne agga tähhele, et se rie, mis sees sedda lihha keedetakse, peab üsna puhhas, ja ühtegi Seebi-maggo temma sees ollema; sepärrast on se tarwis, et sa essite puhta wee sees sedda keedad, ja pärrast hästi lopputad.


338. Wassika lihha Pudding, mis külmalt süakse. (Kalbfleisch Pudding, kalt zu essen.)

Leika sörme paksused wilokad ühhest wassika reiest, ni laiad kui sa neid woid sada; kloppi neid hästi, ommeti mitte ni waljuste, et need katki lähtwad; leika siis selget pekki, kus ep olle lihha sees, ni laiaks wilokaks, kui se wassika lihhagi leigati, agga mitte paksemaks, kui üks wie Koppeki tükk. Wotta siis ühhe pissikese raudpaja, mis tihheda kanega on, panne essite üks pekki wilokas pohja peäle, ja siis üks lihha-wilokas, ühtlase nattokesse tougatud Inglise Würtsi, ning ühhe tougatud Loorbäri lehhega. Panne sedda wisi pekki- ja lihha-wilokad ja rohhud kordamissi sen-

na