Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/285

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
268
Keiksuggused

siis sesinnane kimp ühhe keewa wee paja sisse, mis sees ni paljo wet on, et se rohkeste ülle seisab. Panne kaas peäle, ja lasse 6 tundi keeta tassase ja mitte wägga suure tulle peäl. Agga pöra sedda kimpo wahhest ümber, ja kui se nattoke on keenud, ja se lihha kimpo sees on kokko läinud, siis se-u sedda riet kowweminne kinni. Se ep olle tarwis sedda ennam kui üks kord ueste kinni sidduda, ja kui ta siis omma aega on keenud, siis wotta seest wälja, ja panne sedda ülle öö Prässi alla. Walla sedda suppi ühhe Krusi sisse, wotta se teine pääw keik raswa suppi peält ärra, ja panne ni paljo sola senna sisse, et se saab hästi solatseks. Wotta siis se rie lihha peält ärra, ja panne sedda sülti senna suppi sisse, seäl sees woib temma tallwisel ajal kül 2 ehk 3 näddalt seista. Kui sedda tahhetakse prukida, siis leika sedda wiloka wisi katki, ja anna neid Sallati talrikko peäl ülles, siis neid Ädikaga woib süa. Kui sedda halja roade peäl peab prugitama, siis leika sedda ka pissikessiks wilokaks katki, pruni neid nattoke pankoki panno sees woiga, ja panne neid siis selle halja roa peä-e. Se on üks puhhas, missugust pekki sa wottad sellesinnatse sülti tarwis, olgo se alles soolwee sees, ehk suitsetud, kui agga keik se koldne, ehk se mis santiks on läinud, hästi peält ärraharritakse. Panne ka arro pärrast sola ni hästi suppi, kui ka sülti sisse, et temma mitte liig solatseks ei jä.


340. Pissikessed pimmedad Pastetid. (Kleine Blindpasteten.)

Wotta se murredam lihha ühhest külmast wassi-

ka