Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/286

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
269
lihha road.

ka ehk talle praest, ehk praetud kabbuni ehk Kalkuni rinnast. Leika sest lihhast öiete öhhukessed wilokad ni suured kui kasse lehhed, harri agga peält ärra keik sedda, mis pruun on. Wotta senna jure üks pool toop ehk nattoke wähhem rööska pima ikka sedda möda, kui sinnul ennam ehk wähhem lihha juhtub ollema. Wispelda nattoke nisso jahho senna pima sekka, panne senna jure nattoke woid, monningad iwwikest terwet Piprat, monningad terwed Muskatplomi lehhed, ja üks oksoke Passilika. Panne sedda siis tullele, lasse keeta, agga wispelda ühhetassa; kui se jo hästi on keenud, ja tummiks läinud, siis kurna se Soost Turslagi läbbi, panne pärrast se lihha senna sisse, ja keeda sedda ueste ni paljo, et se lihha agga saab hästi läbbi pallawaks. Panne mao järrel sola sisse, ja lasse sedda külmaks jäda, kunni sa ühhed kokid saad walmistanud, mis seddawisi tehhakse: Te üks parrajas Taarti taigen, rulli sedda nattoke paksem wälja kui üks wie koppeki tükk. Siis peab sull pissikessed Wormid ollema, leika se taigen nende Wormide järrel, ja panne sedda nende sisse, mulju agga puhhast Pabberit sellesamma Wormi suurusse järrel kokko ja panne nisuggust kokko muljutud Pabberit igga koki sisse. Te ka kaned sestsammast taignast, panne neid kokide peäle, krusi neid mele pärrast wälja, ja woia neid pärrast wispeldud munna rebboga, mis natokesse weega on ärraseggatud. Küpseta neid siis ahjus, ja kui naad küpseks on sanud, siis wotta kaned tassa peält ärra, wotta need Pabberid seest wälja, ja harri keik ärra ni hästi kane kui koki seest, mis polle öite küpse. Te pärrast se walmistud lihha

sojaks,