Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/287

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
270
Keiksuggused

sojaks, liguta agga sedda hästi ümber, ja kui ta öige soe on, siis panne sest nattoke igga koki sisse. Panne kaned jälle peäle, ja anna neid laua peäle. Kui sull Wormid ei olle, ja sa tahhad need kokid ümmargussiks tehha, siis leika ühhe Pitsklasiga pissikessed kokid, nago rattad, taigna seest wälja, leika ka sellesamma klasiga nisuggused tükkid taigna seest wälja otsekui sörmuksed, ni laiad kui üks sörm, ja te neist äri kokide ümber, kasta agga nattoke need taigna äred, et naad kokidest kinnihakkawad. Panne siis nendasammoti üks kokko muljutud Pabber senna sisse, te kaned nende peäle, siis sawad need kokid ni heaks, otsego olleksid naad Wormide sees tehtud, ja wimaks tehhakse nendega seddasamma wisi, kui jo enne ööldud on. Panne ka sedda tähhele, et se Soost nendesinnaste Pastetide tarwis peab kaunis tummi ollema; kui se wägga pitk olleks, siis polle tarwis sedda keik sissewallada, kui lihha saab kokide sisse pandud.


341. Kuida wasika ehk talle lihha sui aego 2 näddalt woib hoida. (Kalbs- oder Lammfleisch 14 Tage im Sommer zu verwahren.)

Keeda head kanget soolwet, mis ommeti ei pea ni kange ollema, et üks wärske munna jääb senna peäle ujuma; sest wärske munnaga woid sa sedda katsta, kui se külmaks on sanud. Ons se ni kange, et se munna ujub, siis walla ülleskeedetud wet, mis jo külmaks on sanud, senna jure, ja kui munna siis hakkab pohja wa-uma, siis on se parrajas. Panne siis se lihha senna sisse, ja kui

sa