Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/293

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
276
Keiksuggused

ned ärra, ja hakki sedda ka katki. Segga siis se kalla, se rasw, se leotud saia leib, 4 ehk 5 munna, Muskatplomi, Piprat, sola ja Röörei kahhest munnast ühte kokko, ja touka sedda ühhe kiwwi möösri ehk raudpaja sees, et se hästi sitkeks lähhäb, ja ühtegi klimpid sees ep olle nähha. Sesinnane Waars saab siis Pastetide tarwis prugitud. Sest sünnib ka Wrikadellid ja suured Puddingid suppide sisse tehha, ja mitmesuggused muud road walmistada. Kui nero raswa ei olle, siis sünnib woid selle assemel wotta.


352. Wriseritud Wrikadellid. (Frisirte Fricadellen.)

Te kalla-Waarsist ümmargussed klimpid nago kanna munnad, ja panne neid warsi keewa wee sisse. Kui need sawad kül keenud, siis panne neid waagna peäle, agga ni arwalt, et ikke nattoke wahhet nende wahhele jääb, ja walla keik wet nende peält ärra. Kui naad külmaks sawad, siis panne neid ühhe linnase rie peäle, et keik märg nende peält wälja nörriseb. Kasta neid siis munnade sisse, mis neppo täie nisso jahhoga on wispeldud, wereta pärrast riwi leiwa sees, ja keeda neid warsi klaritud woi sees, kunni naad illusat kolläri sawad ja anna neid siis ülles murtud Salwetti peäl, ehk Petersilli lehtega, mis woi sees on prunitud.


353. Kalla-Kulii. (Couli vom Fisch.)

Somusta, sappi ja lopputa haugi- ahwena- ehk suuri särje-kallo hästi puhtaks, ja leika neid sörme lajussiks tükkiks katki. Panne siis hea tükk

woid