Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/294

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
277
kalla road.

woid Kastrulli sisse, ja siis need kallad ühtlase hakkitud sibbula, Petersilli juurte, Porkanide, ja saia leiwa korega senna peäle. Lasse keik sedda tulle peäl koldse-pruniks sada, ripputa nattoke nisso jahho peäle, ja lasse sedda sellega nattoke läbbi keeta. Walla pärrast lihha-suppi senna jure, ehk ka nisuggust suppi, mis sees koldsed herned keiksugguste juurte ja sibbulaga ni paljo on keenud (agga mitte moosinud) et se neist ükspäinis maggo on sanud. Lasse sedda siis keeta nattokesse Passilika, Timiani, ja solaga, ja kui se poole tunni aega on keenud, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi. Seddasinnast Kulii woid prukida Soostide tarwis kallade peäl, mis solase wee sees on keedetud, ja wüllitud haugi, kalla-Pastetide ehk tuwitud kallade peäl; ja se on issiärranis nende pärrast siin ülles pandud, kes paasto ajal ei tahha lihha süa.


354. Kuida haugi-kalla peab leigatama, ja puhtaks harritama, kui sedda keedetakse. (Wie der Hecht geschnitten und gereiniget wird, wenn er soll gekocht werden.)

Kui sa haugi-kalla tahhad terwelt solase wee sees keeta, siis leika se köht illusaste löhki, wotta keik sissekonnad seest wälja, hoia agga, et se sapp ei lähhä mitte katki, sest siis saab se kalla wägga wihhaks, ehk sa kül kuigi paljo tedda pesseksid, waid leika sappi illusaste maksa küljest ärra. Leika se maggo noaga löhki, harri sedda hästi puhtaks, ja lopputa keik hopis wägga hästi. Kerwi sedda kalla wisi pärrast mollemist küljest ärra, so-

musta
S 3