Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/317

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
300
Keiksuggused

nud, siis panne need teised tükkid ka sisse, ja sola peäle, ja lasse kattel kerme tullega keeta, et se ikka äre tassa ülleskeeb, kaas agga peäl. Kui se hästi on keedetud, ja parrajaste solatud, siis panne sedda sellesamma wee Soostiga ülles waagna sisse, ja üks murtud Salwet senna ülle.


384. Lattikast punnase winaga tuwida. (Brachsen mit rothen Wein zu stuben.)

Somusta se lattikas, leika sedda parrajaks tükkiks katki, ja lopputa neid hästi. Panne woid ühhe Kastrulli sisse, ja siis se kalla kordamissi riwi-leiwa, woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja solaga; walla siis nattoke wet, agga ennamiste punnast wina senna jure, nenda et se ülle kalla seisab. Panne tükk Sukrut ja monningad Sitroni wilokad senna jure, lasse sedda kanega keeta, kunni ta kül saab. Karpi-kalla saab seddasamma wisi punnase winaga tuwitud.


385. Lattikast sissesolata. (Brachsen einzusalzen.)

Somusta need kallad, wotta sissekonnad seest wälja, ja leika pead otsast ärra, sest neid sünnib wärskelt prukida. Lopputa neid hästi, ja pesse köhhud seest wispliga, et keik werri ärratulleb. Panne siis need kallad werre-sola sisse, ja lasse neid seäl sees 2 ehk 3 ööd seista. Lauta neid pärrast Kuuse oksade peäle, et keik sool-wessi hästi wälja nörriseb ja panne neid solaga kordamissi ühhe tündri sisse, ning panne pohja kiwwiga peä-

le,