Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/327

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
310
Keiksuggused

ga wälja ehhitada. Sesinnane roog saab Ädikaga södud.


402. Löhhi-kalla selga pradida. (Lachsrücken zu braten.)

Leota se löhhi-kalla selg kaks ööd, ehk ni kaua kui sa isse arwad tarwis ollewad, ja panne sedda aego monnikord uut wet peäle. Kui sa sedda tahhad prukida, siis ripputa sedda essite monni tund ülles, et ta kuiwaks lähhäb, te siis se röst hästi pallawaks, panne se selg senna peäle, ja prae sedda iggapiddi hea kange sütte tulle peäl. Sedda Soosti senna tarwis te prunitud woist ja jahhust, weest, Ädikast, ühhe peo täie Korrintidest, nattokesse pruni Sirupist, nattokesse Ingwärist ja Sitroni wilokattest, nenda et ta maggus-happuks lähhäb, lasse sedda keeta, et se seggaseks saab, ja walla sedda kalla ülle, kui sa sedda üllesannad.


403. Löhhi-kalla Wilud. (Scheiben-Lachs.)

Leika se keskminne tükk ühhest solatud löhhi kallast öhhukesse wahheda noaga wiloka wisi pool wilto katki, agga need wilud peawad kaunid laiad ja öhhukussed ollema. Panne neid siis ühheks ööks wee sisse, ja kui sa tahhad neid keeta, siis panne neid tassakest ühhe paja sisse, walla ni paljo wet peäle, et se hästi ülle seisab, ja kui se ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ja tösta sedda warsi tulle peält ärra. Kalla siis wessi peält ärra, ja walla külma wet jälle peäle, ja lasse sedda sellega seista, kunni se külmaks jääb, kalla siis ka sedda wet peält ärra, ja wotta igga wilokas

ho-