Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/328

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
311
kalla road.

holega ülles, lopputa neid sellesamma wee sees, ja harri keik somuksed ning se walge waht peält ärra, te sedda agga illusast wisi pärrast, et se ei näita wälja, kui olleks nülgitud ja kaapitud. Panne neid kännaste waagna peäle, ja wotta koritud sibbula wilokad, ning panne need senna peäle.


404. Solast löhhi-kalla tuwida. (Gesalzenen Lachs zu stuben.)

Kui sa sedda löhhi-kalla wiloka wisi olled katki leikanud, ja wee sees leotanud, nenda kui sedda teistki, mis praego enne öppetati, siis panne rohkeste wet peäle, et se hästi ülle seisab, panne sedda tullele, ja ni pea, kui se ääre tassa ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ja tösta sedda tulle peält mahha. Kalla siis se wessi seest ärra, ja walla külma wet peäle, kalla agga ka sedda warsi peält ärra, Wotta siis need kalla wilud seest wälja, harri somuksed ja wahto holega peält ärra, nenda et need wilokad ei lähhä mitte katki. Panne pestud woid, nattoke wet, Wransk wina, Sukrut, riwi-leiba, ja Muskatplomi ühhe waagna sisse, tösta se wagen Würpanno peäle, ja lasse sedda nattoke keeta, panne siis need kalla tükkid senna sisse, lasse neid tassa tuwida, kaas agga peäl. Kui nüüd se Soost sest kallast maggo saab ja seggaseks lähhäb, siis anna sedda roga ülles.


405. Solatud löhhi-kalla nenda walmistada, et saab nago olleks ta wärske. (Gesalzenen Lachs zuzubereiten als wäre er frisch.)

Wotta üks keskminne tükk ühhest löhhi-kallast, ni

suur
U 4