Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/33

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
16
Keiksuggusid

ga wata hästi järrel, et se waht mollematte paddade peält saab ärrawoetud. Sedda aego pead sa keik ussi-södud ja mustad herned, ning keik raisad wälja noppima; pesse siis herned, panne neid tullele, ja walla ni paljo külma wet peäle, et temma ülle herneste käib. Kui wessi on ärrakeenud, siis kurna sedda wärske lihha suppi hernede peäle, ehk walla ennam wet jure, et neil hea pitk Soost on. Kui sinnul wärsket lihha on, siis harri sedda puhtaks, ja lasse sedda siis hernede sees täisi keeta. Panne woid ja nattoke terwet Ingwäri jure, ja kui nattoke saab keenud, siis wotta keik herne kored, mis suppi peäl ujuwad, peält ärra. Lasse siis keeta, senni kui herned moosiwad, ja kurna sedda solast lihha suppi ühtlase raswaga Turslagi läbbi senna hernede sekka, agga mitte ennam kui sola pärrast tarwis on. Kui herned ei tahha moosida, siis walla nattoke külma wet peäle, enne kui sa sedda solast lihha suppi peäle kurnad. Kui herned kül on keenud, ja neid peab üllesantama, siis panne sedda solast lihha ehk worsti ehk Pekki, mis ial on, senna sisse. Kui sa tahhad need herned suppi seest ärrakurnada, siis polle muud mingisuggust seäl jures tähhele panna, waid et sa lihha suppi nende peäle kallad, et need nattoke wäddelamaks lähtwad, siis woib neid parreminne Turslagi läbbi kurnata. Se tulleb ikka tähhele panna, et herned peab jöe-weega keetma, sest hallika-wee sees ei jä nemmad mitte tümmaks.

16. Herne