Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/339

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
322
Keiksuggused

site lubbja ja siis tuhka pohja peäle ühhe riista sisse, panne siis se kalla senna sisse, pöra agga se nahha-külg alla. Ripputa jälle tuhka, ning pärrast lubbja senna peäle, ja nenda panne ikke kordamissi, senni kui sul weel kalla on sissepanna; panne agga tähhele, et mitte lubbja, waid tuhka kalla wasto pannakse. Walla siis ni paljo merre-wet senna peäle, et se jääb ülle kalla seisma, ja lasse tedda ligutamatta 4 päwa ja ööd seista. Wotta pärrast kalla seest wälja, agga lopputa sedda tuhka sellesamma lehhelissega hästi peält ärra. Panne siis se kalla ühhe teise pu-riista sisse, walla ni paljo wet senna peäle, et se ülle käib, ja lasse sedda ühhe öö ja päwa seäl sees olla. Sedda wisi peab ikka uut wet peäle pantama, kunni se kuus ööd ja päwa on seisnud, ja siis woib sedda prukida. Kui sa agga hakkad sedda roaks walmistama, siis polle ennam tarwis, kui ikke päwa järrel uut wet peäle panna, kunni sedda kalla weel on üllejämas. Kui hea külm talwe on, siis sa woid sedda kalla keigeparreminne hoida, kui sa sedda hästi leotad, siis wee seest wäljawottad, ja pärrast lassed külmetada. Sest kui se wägga kaua wee sees liggub, siis lähhäb ta kowwaks. Panne tähhele: et keige lehhelisse-kalla tarwis saab merre-wet prugitud, ja kui sa sedda keedad, siis panne sedda ilma solata külma wee sisse. Leika se längi-kalla parrajaks tükkiks katki, ja kui se on keedetud, siis panne Turslagi peäle, ja anna sedda ülles sullatud woi, ehk tummiks tehtud woi-Soostiga, ning ripputa penikesseks tougatud Piprat senna peäle. Sa woid ka seddasamma lehhelist, mis sees se kuiwatud läng leotati, haugide ja

sola-