Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/340

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
323
kalla road.

solatud längi-kalla tarwis prukida. Need solatud längid agga peawad essite 2 ööd ja päwa wee sees ligguma, siis seiswad naad 6 ööd ja päwa lehhelisse sees, ja nenda sammoti ka haugid, ja pärrast leotakse neid wee sees, seddasamma wisi, kui kuiwatud längid.


421. Längid tuwida. (Länge zu stuben.)

Längid tuwitakse seddasamma wisi kui Kabilljo.


422. Spurtid, kamliad ja walget kalla lehhelisse sisse panna. (Spurten, Butten und Witlinge in Lauge zu legen.)

Wotta pool teist topi head söölutud kasse-tuhka 4 kanno wee peäle, lasse sedda ühhe werendeli tundi keeta, ja walla siis ühhe pu-riista sisse, ning lasse sedda teise päwani seista. Wotta sedda aego kamliade peält nahka ärra, ja leika oimuksed ka ärra. Panne neid siis wee sisse ühtlase Spurtide, ja walge kallaga. Wotta teisel päwal kallad wee seest wälja, ja panne neid ühhe pu riista sisse, ning walla ni paljo sedda külma lehhelist senna peäle, et se ülle käib. Kalla agga sedda lehhelist tassa peält ärra, et ühtegi tuhka senna sekka ei tulle. Lasse se walge kalla ühhe öö ja päwa seäl sees seista, agga need teised kallad jäätakse kahheks ööks ja päwaks senna sisse, ehk ennam ja wähhem, sedda möda, kui sa nääd neid üllespaisuwad. Panne neid pärrast puhta wee sisse, ja walla igga pääw uut wet peäle; kunni se lehhelinne kalla seest hästi on wäljaliggunud. Kui ni kange külm peaks ollema, siis woib neid ka lasta

külme-
X 2