Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/355

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
338
Keiksuggused

woib ka wotta, sedda woib ka mahha jätta, nenda kui iggaüks tahhab.


447. Kuida merre-wähhid talwest sadik Nellipühhini woib hoida. (Die Hummer vom Winter bis Pfingsten zu conserviren.)

Wotta keik lihha terwelt koorte seest wälja, ja wa-uta sedda kordamissi woiga, mis hästi on solatud ja puhtaks harritud, ühhe suure klaas-krusi ehk puhta pütti sisse kowwaste kinni, ja panne korrade wahhele nattoke terwet Piprat ja Loorbäri lehti. Kui sa sedda tahhad roaks walmistada, siis sünnib ka seddasamma woid prukida, pesse agga sedda essite hästi. Koorte sisse woib Wriseritud merre-wähhid tehha. Kuida agga neid tehhakse, saab pärrast näidetud.


448. Sesamma teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Kui se lihha koorte seest on wäljawoetud, siis panne sedda nattokesse terwe Pipraga hea kange Wransk wina sisse; se riist agga, mis sisse sedda pantakse, peab hästi tihhe ning kinnikaetud ollema. Kui sa siis tahhad seddasinnast lihha roaks walmistada, siis kuppata sedda essite nattoke ülles, sest muido on temmal wägga kange wina maggo. Need merre-wähhid, mis sedda wisi sissetehhakse, peawad wärsked ja head ollema.


449. Merre-wähhid jodawa wina, ja Ädikaga sissetehha. (Hummer mit Wein und Eßig einzulegen.)

Löhhu need merre-wähhi lakkad löhki, touke need

suured