Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/356

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
339
kalla road.

suured sörrad katki, ja wotta sedda lihha holega seest wälja, et se katki ei lähhä. Kui se lihha sedda wisi koorte seest on wöljawoetud, siis panne sedda kordamissi Loorbäri lehte, terwe Pipra, nattokesse Muskatplomi, ja solaga ühhe puhta werendeli sisse. Lö siis se pohhi werendeli peäle kinni, et se hästi tihheks saab, ja lasse uhherdiga ni suurt auko pohja sisse, et üks pissike Trehter sinna sisse mahhub. Lasse siis Trehtri läbbi ni paljo jodawat wina ja wiin-Ädikast, pool kummagist, werendeli sisse, et se jääb ülle merre-wähhide seisma, ja panne sedda auko kebbaga jälle kinni, siis seiswad naad kaua aego, ja neid woib siis sedda wisi sissetehtud süa. Neid sünnib ka tuwida, agga siis peawad naad essite wee sees ligguma, nattoke merre-wähhi Pulwrit peab ka nende peäle pantama, et se Soost punnaseks saab. Kui se werendel üks kord saab lahti tehtud, siis wata järrel, et se ni tihti jälle saab kinni pandud, kui ial sünnib.


450. Merre-wähhi Pulwrit tehha. (Hummerpulver zu machen.)

Wotta keik marjad hea ja wärske merre-wähhide seest, ja keik se mis punnane, lihha peält ärra, hakki hästi penikesseks, ja kuiwata sedda ühhe petsahjo sees, mis wägga pallaw mitte ep olle, sest se ei pea mitte körwema, waid kuiwama. Kui se nüüd sedda wisi on kuiwaks ja pärrast külmaks sanud, siis touka sedda hästi penikesseks Möösri sees, lasse Wloor-sööla läbbi, ja panne sedda Puddeli sisse, korki agga hästi kinni, ja hoia sedda

ühhe
Y 2