Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/357

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
340
Keiksuggused

ühhe külma hone sees. Seddasinnast Pulwrit woib Suppide sees klimpiks prukida, nenda kui teistki merre-wähhi Puddingit, kui sa sedda munnade, riwi-leiwa, ja pimaga seggad ärra. Sedda sünnib ka Soosti sisse panna, kui sa merre-wehhid tahhad tuwida, siis saab se punaseks. Issiärranis agga saab se sissetehtud merre-wähhide tarwis prugitud. — Wähhidest tehhakse ka seddasamma wisi Pulwrit.


451. Wriseritud merre-wähhid. (Frisirte Hummern.)

Wotta se penike lihha nende pissikeste liikmette seest wälja, mis suurte sörrade külges on, panne keik marjad, keik raswa ning üddi, mis kehha sees on, senna jure, hakki penikesseks, ja segga sedda nattokesse jodawa wina, riwi-leiwa, nattokesse Muskatplomi, klaritud woi, ja nattokesse Sukroga ärra. Leika need suured kored keskelt katki, ja te need wahhedad ääred ümmargusseks, et naad parremat moodo sawad. Leika ka se laiem tükk neist suurtest sörradest äärte ümber noaga tassaseks. Panne siis sedda seggatud rooga koorte peäle, ja panne neid ühhe pläkk-waagna peäle, mis woiga on woitud, ja lasse neid ahjo sees pruun-koldseks sada. Neid sünnib ka piisi peäl küpsetada, siis agga peab all ja peäl tuld ollema. Anna neid pärrast murtud Salwetti peäl ülles.


452. Merre-wähhi Kookid. (Hummerkuchen.)

Panne woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda nattokesse nisso jahhoga läbbi keeta, walla hea ossa

lihha-