Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/360

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
343
kalla road.

lane, panne Ööstrid ja penikesseks hakkitud Petersilli lehti ning pool tougatud Piprat senna jure; lasse neid seäl sees tassa tuwida, kunni naad nattoke kangeks weddawad. Te siis pissikessed Pabberi laekad, ni suured, et üks kaarti leht pohja peäle mahhub, ja määri sedda Waarsi pohja peäle ning ümberringi, ni pakso kui üks wanna Taalri tükk. Panne siis need tuwitud Ööstrid, ni mitto kui neid körwoti igga laeka sisse mahhuwad, senna sisse, määri Waarsi jälle peäle, ning ripputa riwi-leiba ülle, ja woia neid wärske klaritud woiga. Panne siis need laekad rösti peäle, ja pradi neid sütte tulle peäl küpseks, agga peält te neid kuuma labbidaga pruun-koldseks, ja anna neid siis sojalt ülles.


456. Ööstrid koorte sees walmistada. (Austern in den Schaalen zuzubereiten.)

Need Ööstrid ja se Waars walmistakse seddasamma wisi, kui jubba praego enne Num. 455. näideti. Wotta siis süggawad ja öhhukussed Ööstri kored, määri sedda Waarsi ni paksust nende sisse, kui sedda nende hilja nimmetud laekade sisse määritakse, panne 3 ehk 4 Ööstrid iggaühhe kore sisse, määri jälle Waarsi peäle, ja katta neid öhhukesse Taarti taignaga kinni. Küpseta ahjus, ja anna neid sojalt ülles, ja siis süakse neid warsi. Neid sünnib ka, ni tored kui naad on, omma koorte sees sellesamma Taarti taignaga sedda wisi walmistada: Te need Ööstrid omma koorte sees lahti, panne 2 ehk 3 kokko ühhe kore sisse, panne nattoke riwi-leiba, Muskatplomi, Piprat ja nattoke woid peäle, ja se Taarti taigen senna ülle, ja küp-

seta
Y 4