Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/368

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
351
kalla road.

harri neid puhtaks, leika pooled pead otsast ärra, ja tomma ühhe süggawa serwi pitkiti selja sisse, panne penikest sola nende peäle, ja lasse neid omma sola sees ühhe tunni aega seista. Kuiwata neid siis ühhe riega, kasta wispeldud munna sisse, ning wereta neid ühteseggatud riwi-leiwa ja nisso jahho sees. Panne siis warsi keewa klaritud woi sisse, lasse küpseks keeta, ja anna neid, prunitud Petersilli lehtega äärte ümber, murtud Salwettiga waagna peäle ülles. Seks sünnib nisuggust woid prukida, mis sees kookid on keedetud.


468. Haugi-kalla ahjo sees pradida. (Hechte im Ofen zu braten.)

Wotta üks suur haugi-kalla, mis 5 ehk 6 naela wagib, somusta, harri ning pesse tedda puhtaks, leika mollemil küljel süggawad serwid sisse, panne sola peäle, ja lasse tedda omma solaga nattoke seista. Kinnita siis ühhe pilbaga se sabba pea külge kinni, et ta köwweraks jääb, ja panne sedda ühhe pankoki panno sisse, mis woiga hästi on ärramäritud. Siis peab sull sesinnane Soost walmis ollema: Lasse woid ning jahho nattoke läbbi keeta, walla wet senna jure, ja liguta ümber, et se seggaseks saab, panne ennam woid sisse, ja kui se ülleskeeb, siis te sedda Soosti 2 ehk 3 munna rebboga tummiks, ja walla sedda warsi senna haugi ülle, ning ripputa warmalt riwi-leiba peäle. Panne sedda pärrast ahjo sisse, mis parrajaste on köödud, ja lasse küpseda, ja kui küpseks saab, siis anna tedda murtud Salwettiga ülles.

Panne