Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/378

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
361
Keiksuggused rohho-aja road.

seest wälja tulleb, hakki neid hästi penikesseks, agga hakkides ripputa nattoke nisso jahho peäle. Keeda siis lihha-suppi wärskest ehk solasest lihhast pekki ehk lihha-worstiga. Kui sull solast lihha on, siis leota sedda essite hästi, et sa keik sedda suppi woid prukida. Kui se lihha ühhe tunni on keenud, siis wotta sedda seest wälja, harri puhtaks, kurna sedda suppi, walla sedda jälle paja sisse, ja kui ülleskeeb, siis panne need kapstad lihhaga tükkis ja nattoke tougatud Piprat ehk Ingwäri sisse, ja lasse sedda keeta. Kui supp ei saa seggaseks, siis te tedda jahho ja woiga tummiks, ja kui sa üllesannad, siis riwi Muskati peäle, panne agga sola ka mao järrel sisse. Kewwade sünnib nöggesid ja teisi rohto wotta, mis essite maast üllestärkawad, mets-rohhusid agga polle tarwis wotta. Sui aego sünnib Maltsad wotta, neist peab agga keik jämmedad warred ärraharrima, ja siis lopputakse ning kuppatakse neid ülles, nenda kui jubba sai ööldud. Panne tähhele: et keik rohiliste kapstade sees peab Körwlid ja murro-laugud ollema, agga neid ei pea kumbagi ülleskuppatama, waid issiärranis penikesseks hakkima, ja pärrast kapsta sekka pannema. Weel olgo teäda, et Körwlid ja murro-laugud, kui neid rohkeminne suppi sisse pannakse, head maggo temmale andwad.


485. Tuwitud walged Kapstad. (Gestubter Weiskohl.)

Leika keik wäljas piddised rohhilissed lehhed ja jurikad ärra, ja löhhu need kapsta pead pissokessiks tükkiks katki. Panne essite woid paja pohja,

ja
Z 5